Tel : 02-570-9488
Hotline : 081-904-2128
ID Line : siamfingerscan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อัพเดทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:38:54 น.


          ลายนิ้วมือ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์ของบุคคลได้ ดังนั้นจึงได้มีการนำความรู้นี้มาต่อยอด

พัฒนากลายมาเป็น “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ” เนื่องจากลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้น จะไม่มีทางที่จะซ้ำหรือเหมือนกัน

ได้เลย ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นญาติ พี่น้อง หรือแม้แต่เป็นฝาแฝดกันก็ตามและเราสามารถแบ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือออก

ได้ตามการใช้งานและประโยชน์ได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามใช้งาน ดังนี้

1.เครื่องบันทึกเวลา คืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเวลาตามที่เรากำหนด โดยเราจะทำการบันทึกลายนิ้วมือของบุคคลนั้นๆไว้

ในหน่ายความจำของเครื่องก่อน เพื่อนทำการจัดเก็บเข้าไปในฐานข้อมูล และเมื่อบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลไว้แล้ว ทำ

การสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บทันที

2.เครื่องควบคุมประตู คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดประตู โดยอาศัยหลักการคล้ายๆกับเครื่องบันทึกเวลา

นั่นก็คือต้องทำการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ที่เราต้องการอนุญาตให้เข้าออกเท่านั้น หากลายนิ้วมือตรงกับข้อมูลที่

จัดเก็บไว้ ประตูก็จะทำการเปิดนั่นเอง ซึ่งระบบนี้ จะช่วยทำให้สถานที่ที่ทำการติดตั้งนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

            จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้น เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ที่ต้องการบันทึกข้อมูลการทำงาน

ของพนักงาน เพื่อทำการสังเกตพฤติกรรม และเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจของเราให้อยู่รอด และมีผลกำไรมากขึ้น

บางบริษัทใช้ข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างน่าทึ่งมากเลยทีเดียว เรียกได้ว่า

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก

Scroll to Top