Tel : 02-570-9488
Hotline : 081-904-2128
ID Line : siamfingerscan

Finger Scan คืออะไร

อัพเดทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 03:38:13 น.

          Finger Scan หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เกิดจากการนำความรู้ในเรื่องของลายนิ้วมือ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

เพราะลายนิ้วมือของมนุษย์ทุกคนนั้นไม่มีทางที่จะเหมือนกัน ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น การทำบัตร

ประชาชนการเข้าโรงรับจำนำ และการทำใบมรณะบัตร ซึ่งจากหลักการนี้เอง จึงถูกนำมาใช้ในการทำงานของเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือนั่นเอง

            Finger Scan แปลตรงตัวก็คือการทำงานโดยใช้ลายนิ้วมือหรือ Fingerprint ทาบไปที่หัวอ่าน เพื่อทำการเทียบ

เคียงกับลายนิ้วมือที่ทำการบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากข้อมูลตรงกัน ระบบจึงจะทำงานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ เช่นถ้า

เป็นเครื่องบันทึกเวลาก็จะทำการบันทึกข้อมูลของเจ้าของลายนิ้วมือลงไปในฐานข้อมูล แต่ถ้าหากเป็นเครื่องควบคุมประตู

ระบบแขนกลก็จะทำการเปิดประตูนั่นเอง

            บริษัทส่วนใหญ่จะนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีข้อดีตรงที่ ช่วยประหยัดค่า

ใช้จ่ายให้กับองค์กรหรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มี

ปัญหา ที่สำคัญรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยแม้แต่น้อย แตกต่างจากเครื่องตอกบัตร หรือ

เครื่องรูดบัตร ที่ท่านต้องซื้อบัตรตอกหรือบัตรรูดเพิ่มในกรณีที่ธุรกิจของท่านขยายตัว
 
           ถ้าถามว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีความสำคัญหรือไม่ ก็คงต้อบอกว่าหากธุรกิจของท่านสามารถที่จะรู้ข้อมูล

การทำงานของพนักงานท่าน ว่าคนไหนมาเช้า คนไหนมาสาย คนไหนพักเกินเวลา คงจะดีกว่าไม่รู้อะไรเลย เหมือนคนตา

บอดคลำช้าง แบบนี้คงไม่ดีอย่างแน่นอน 

Scroll to Top