Tel : 02-570-9488
Hotline : 081-904-2128
ID Line : siamfingerscan

ความสำคัญของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อัพเดทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 03:38:21 น.

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจและการบริหารจัดการนั้นง่ายและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีหลายคนที่ยังไม่ทราบถึงความสำคัญของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดังนั้นในวันนี้จะขอ

อธิบายถึงความสำคัญของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีบทบาทต่อธุรกิจ

ความสำคัญของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ   

·         1.ใช้ในการบันทึกข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือถือได้เป็นเครื่องบันทึกเวลาประเภท

หนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากกว่าการใช้เครื่องตอกบัตร หรือเครื่องรูดบัตร เพราะเครื่อง 2 เครื่องที่ว่านี้ ยังมีปัญหาบันทึก

เวลาแทนกัน พูดง่ายๆก็คือ บางครั้งตัวพนักงานยังมาไม่ถึงบริษัท แต่กลับพบข้อมูลว่ามีการบันทึกเวลาเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแทน เพราะไม่สามารถบันทึกเวลาแทนกันได้นั่นเอง

·         2.ใช้เป็นเครื่องควบคุมประตู บางครั้งการควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอก หรือการควบคุมให้เฉพาะผู้ที่ได้รับ

อนุญาตเข้า-ออกนั้น ทำได้ค่อนข้างยากหากจะจ้างยามมานั่งเฝ้าก็เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ดังนั้นการเลือกใช้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพียงท่านติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับประตูอัตโนมัติ เพียงเท่านี้ปัญหา

ต่างๆก็จะหมดไปจะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักๆของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทนั่นก็คือ เครื่องบันทึกเวลา

และเครื่องควบคุมประตู ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราด้วย หากเราต้องการ

ใช้งานแบบไหน ก็แค่เลือกให้ตรงกับความต้องการเท่านั้นเองและที่สำคัญควรเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้

เท่านั้นScroll to Top